T:800 33 44 55

Aktuality - Zánik distribučních sazeb D55d a C61d

Zánik distribučních sazeb D55d a C61d


16.12.2016

Vážení zákazníci,

sdělujeme, že na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu zanikají dnem 1. ledna 2017 distribuční sazby D55d a C61d. Distribuční sazba D55d bude nahrazena sazbou D56d a sazba C61d sazbou C60d.

Toto se týká všech odběrných míst, u kterých jsou v současnosti evidovány zanikající sazby.

Provozovatelé distribučních soustav nebudou provádět mimořádné odečty k 31. 12. 2016, protoje nutné k tomuto datu nahlásit samoodečet, jinak vyúčtování proběhne dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.