Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Aktuality - Výzva ERÚ dodavatelům

Výzva ERÚ dodavatelům


22.05.2020

Vážení současní a potencionální zákazníci,

 

v Ray Energy si zakládáme na férovém přístupu k zákazníkům, a proto považujeme za nezbytné seznámit Vás s Výzvou Rady Energetického regulačního úřadu dodavatelům energie k dodržování sjednaných cen dodávky elektřiny a plynu ze dne 6. května 2020.

 

Častou praxí některých dodavatelů energií v posledních letech je, že zákazníkovi nabídnou cenu, která se v daném období jeví jako velice příznivá. Zákazník podepíše smlouvu s touto cenou, jenže v obchodních podmínkách daného produktu či přímo ve smlouvě je uvedeno, že takto sjednaná cena platí jen po určitou část smluvního období a na další části období (zpravidla od počátku dalšího kalendářního roku) se cena komodity přepočítá dle aktuálních burzovních cen, ke kterým se přičte požadovaná marže. A to dle vzorce, který je ve smlouvě šikovně schovaný. Díky tomu mohli dodavatelé zvýšit zákazníkovi cenu bez toho, aby vzniklo právo na odstoupení od smlouvy dle § 11a, odst. 5 Energetického zákona.

 

V jiných případech se stává, že v rámci jedné produktové řady vydá dodavatel několik ceníků. Zákazník potom jen těžko dohledá, který z ceníků platí pro něj.

 

Jsme velice rádi, že mnoho zákazníků podalo žádost o řešení spotřebitelského sporu v této věci před ERÚ, který vzhledem k četnosti těchto žádostí vydal výše uvedenou výzvu. Z výzvy vyplývá, že toto jednání je nekorektní a není možné díky vzorci uvedenému ve smlouvě zvýšit spotřebiteli cenu a vyloučit tak právo na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud jste tedy uzavřeli s některým z dodavatelů smlouvu tohoto typu a se zvýšením ceny nesouhlasíte, máte možnost obrátit se na ERÚ, který se ve zmiňované výzvě zavázal k tomu, že smlouvy s nekonkrétními a nejednoznačnými ujednáními budou posuzovány výkladem pro spotřebitele příznivějším.

 

V Ray Energy vždy byla a je orientace ve smlouvách i cenících jednoduchá:

  • smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek na 1 list A4;
  • nabízíme 2 stálé produktové řady na dobu neurčitou - Ray Standard a Ray Kombi;
  • ceníky jsou snadno dohledatelné na stránkách (a to jak aktuální, tak i historické);
  • ceníky produktů na dobu neurčitou měníme vždy jedenkrát ročně, a to k 1.1.;
  • o změně ceníků informujeme e-mailem;
  • smlouvy na dobu určitou s individuální cenou dodržujeme za jasně sjednaných podmínek ve smlouvě, tj. ve smlouvě uvádíme cenu, která platí po celou dobu závazku.

 

Naším cílem není získat zákazníky tím, že je budeme klamat. Naším cílem je ukázat zákazníkovi, že i v tomto oboru lze být poctivý a zakládat se zákazníky dlouhodobé vztahy vybudované na důvěře. Po pěti letech našeho působení na energetickém trhu už vidíme, že jdeme tou správnou cestou.

 

Tým RE

 

Končíme - aktualizováno