Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Aktuality - Virtuální baterie - ano či ne?

Virtuální baterie - ano či ne?


01.09.2020

Vážení současní a potencionální zákazníci,

 

vzhledem k tomu, že se v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie, a zejména v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami umístěnými na rodinných domech či jiných nemovitostech, hojně skloňuje pojem virtuální baterie, chtěli bychom Vám tuto službu více přiblížit a zhodnotit její (ne)výhodnost.

 

Jak již samotný pojem virtuální baterie napovídá, jedná se pouze o službu nabízenou některými dodavateli elektrické energie a Vámi vyrobená elektřina není nikde uložena (na rozdíl od fyzické baterie). Ve chvíli, kdy potřebujete čerpat Vámi vyrobenou energii, využíváte služeb distribuční soustavy, jejichž cena je shodná, jako když odebíráte elektřinu standardním způsobem, a to zcela paradoxně i včetně poplatku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a daně z elektřiny. Výslednou „úsporou“ je tedy pouze cena elektřiny jako takové, která v tomto případě činí 0,- Kč/MWh. Nicméně dodavatelé tuto službu poskytují za poplatek. Svou elektřinu si tedy nevybíráte zpět zdarma, ale platíte navíc poplatky za služby distribuční soustavy, daně a poplatek za poskytnutí služby virtuální baterie.

 

Jak naložit s vyrobenou a nespotřebovanou elektřinou? 

Jsme přesvědčeni, že nejtransparentnějším způsobem nakládání s přebytky z obnovitelných zdrojů energie je přímý výkup za jasně sjednanou cenu. V takovém případě dostanete od vykupujícího dodavatele za své přebytky zaplaceno a nehradíte žádné další poplatky navíc.

 

Porovnání virtuální baterie s výkupem přebytků 

Na příkladu našeho zákazníka, který se rozhodoval, zda je pro něj výhodnější tržní výkup přebytků či virtuální baterie si vše výše popsané můžeme uvést v konkrétních číslech.

 

Vstupní údaje (veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH):

  • Spotřeba v odběrném místě: 2,044 MWh ve vysokém tarifu a 1,213 MWh v nízkém tarifu
  • Vyrobená elektřina: 2,893 MWh
  • Cena za dodávku: 1540,- Kč/MWh – vysoký tarif; 1448,- Kč/MWh – nízký tarif; 40,- Kč stálý měsíční plat
  • Cena za službu virtuální baterie: 588,- Kč/MWh
  • Cena za výkup přebytků: 550,- Kč/MWh

 

Varianta A – Virtuální baterie

Spotřeba (Kč/rok)

Cena za využití virtuální baterie (Kč/rok)

Poskytnutí služby virtuální baterie (Kč/rok)

Náklady na elektřinu (Kč/rok)

3.383  6.929  1.701  12.013 

 

Varianta B – Tržní výkup elektřiny

Spotřeba (Kč/rok)

Výnos z přebytků (Kč/rok)

Náklady na elektřinu (Kč/rok)

12.974  1.591  11.383 

 

Výpočty nezahrnují ztráty generované přenosem distribuční soustavou a v obou variantách je počítáno s cenami komodity, které nabízí společnost Ray Energy a.s. jako jedny z nejpříznivějších na trhu. Pokud bychom zohlednili i tyto položky, byl by rozdíl ještě markantnější.

 

Virtuální baterie jsou navíc ve většině případů poskytovány pouze za předpokladu, že zákazník bude dlouhodobě odebírat elektřinu od dodavatele poskytujícího tuto službu. Z našeho pohledu je tato služba marketingovým tahem výhodným pouze pro dodavatele, nikoliv pro zákazníka.

 

Z uvedených důvodů společnost Ray Energy a.s. službu virtuální baterie neposkytuje a poskytovat nebude. Našim zákazníkům poskytujeme výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za jasně stanovených podmínek.

 

Tým RE

 

 

 

 

Končíme - aktualizováno