Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Aktuality - Rozhovor se zakladateli Ray Energy

Rozhovor se zakladateli Ray Energy


19.04.2021

Když jste se pustili do podnikání v tomto oboru, neměli jste strach, že je trh přesycený a že se Vám nepodaří se uchytit?

Samozřejmě jsme měli podobné úvahy. Hodně jsme je slýchali i ze stran našich blízkých. Ale přeci jen, v České republice existuje přibližně 100 dodavatelů. Elektřinu využívá všech 10 miliónu obyvatel ČR, plyn velká část z nich. Všichni potřebují dát večer mobil do nabíječky, uvařit si čaj v rychlovarné konvici, v zimě topit... Jedná se o nezbytnou službu, a i když je pořád jedna a ta samá elektřina v zásuvce, pořád jeden a ten samý plyn v plynovém kotli, lze náklady na tyto nezbytné služby minimalizovat volbou správného dodavatele.

V médiích jsou často k vidění kauzy, jak se zákazníci změnou dodavatele spálili, známe film Šmejdi, agresivní praktiky podomních prodejců elektřiny. Nevrhá toto všechno stín na všechny dodavatele energií?

Bohužel je to pravda. Pro mnoho lidí jsou pojmy alternativní dodavatel energie či změna dodavatele synonymem nekalých obchodních praktik. Ale nemůžeme se jim divit. Po rozvolnění energetického trhu se vyrojila celá řada společností, která právě v těchto praktikách spatřovala vidinu rychlého zisku. Což se jim i povedlo. Těmito praktikami získali rychle mnoho nových zákazníků, uvázali je k několikaletým závazkům a nedodržovali to, co slíbili. Stejně rychle, jak nové zákazníky získali, tak je také po uplynutí závazků ztráceli.

V Ray Energy a.s. sice získáváme zákazníky pomaleji, za to se nám s nimi daří budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře.

Jakým způsobem tedy zákazníky získáváte?

Zákazníky získáváme převážně z vlastních zdrojů, od rodiny, přátel, známých, účastníme se veřejných zakázek. Spolupracujeme také s externími zprostředkovateli a aukčními společnostmi. Ty si ale pečlivě vybíráme. Už se nám stalo, že jeden z externích zprostředkovatelů nejednal se zákazníky férově. Obratem jsme se s ním rozešli.

Získáváte zákazníky podomním prodejem?

Podomní prodej jsme nikdy nepraktikovali a praktikovat nebudeme. To stejné vyžadujeme od externích zprostředkovatelů.

Víte, jakým způsobem Vaši externí zprostředkovatelé získávají zákazníky?

Jedná se většinou o společnosti, které se zabývají i jinými službami pro zákazníky. Mají tak už často vybudovaný kmen svých zákazníků, kterým kromě svých služeb nabízí i výhodnější cenu energií.

Zmiňovali jste i aukční společnosti. To funguje jak? Nebývá v energetických aukcích předem známý vítěz?

V některých „aukcích“ ano, to ale nejsou aukce v pravém slova smyslu. My se často účastníme aukcí pořádaných dvěma společnostmi, které pořádají opravdové aukce. Účastní se několik dodavatelů a kdo poskytne nejnižší celkovou nabídku, vyhrává. Někdy vyhrajeme, někdy ne. Vždy se snažíme nabídnout aktuálně nejnižší možnou cenu. Nikdy ale nenabízíme zákazníkům cenu, která je nižší než aktuální nákupní cena. To někdy v aukcích dělají noví dodavatelé, kteří se snaží rychle získat první zákazníky.

Nekrachují pak takoví dodavatelé, kteří prodávají pod cenou?

Zřejmě ano. Nebo potom nějakým způsobem získají zákazníky, kterým cenu naopak nadhodnotí, aby vzniklé ztráty kompenzovali.

Jakým způsobem určujete cenu?

Vždy podle vývoje cen energií na burze. Ceníky aktualizujeme jen jedenkrát ročně, a to k 1.1. spolu se změnou regulovaných cen. Naše ceníky Ray Standard a Ray Kombi jsou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud má zákazník zájem o fixaci ceny na dobu určitou, cenu mu také fixujeme podle toho, jaké jsou ceny na burzách na zákazníkem požadované období. To se většinou týká firem s větší spotřebou.

Co jsou regulované ceny?

Regulované ceny jsou ceny, které určuje Energetický regulační úřad vyhláškou a jsou stejné u všech dodavatelů elektřiny. Jedná se o platby za distribuci elektřiny/plynu, jistič, rezervovanou kapacitu, poplatek Operátorovi trhu s energiemi, poplatek na obnovitelné zdroje energie, …

Vedle toho odběratelé platí obchodní složku ceny. A to je právě ta část za samotnou elektřinu nebo plyn, kterou určují sami dodavatelé a ta část, na které lze díky změně dodavatele ušetřit.

Nabízíte k elektřině a plynu nějaké doplňkové služby, jako třeba revize kotlů, pojištění domácnosti apod.?

Nenabízíme. Důvod je ten, že všechny doplňkové služby něco stojí a musely by se promítnout do konečných cen. Nechceme našim zákazníkům říkat, že mají revizi kotle „v ceně energií“, pojištění domácnosti „v ceně energií“. Není to tak. U dodavatelů, kteří tyto doplňkové služby nabízejí, si je stejně platí sami zákazníci, jen jsou schované v ceně energií. To my dělat nechceme. Dlouhodobě usilujeme o to, abychom byli co nejtransparentnější, a jsme přesvědčeni, že se nám to daří.

Mívají zákazníci obavy ze změny dodavatele?

Někteří ano. Argumenty jsou často takové, že se bojí, co by se stalo, kdybychom naši činnost z jakéhokoliv důvodu ukončili. My to rozhodně neplánujeme, ale i kdyby, jsme dodavatelem, který je subjektem zúčtování u Operátora trhu s energiemi. To znamená, že kdybychom z jakéhokoliv důvodu naši činnost ukončili, nikdy zákazníci nepřijdou o dodávky energií, ale byli by přiděleni k tzv. dodavateli poslední instance, kterým je zpravidla majoritní dodavatel v oblasti.

Někdy se také bojí, aby nezůstali bez elektřiny nebo plynu, než jim namontujeme nový elektroměr/plynoměr. Přitom se měřidla se změnou dodavatele nemění. To je záležitostí provozovatele distribuční soustavy, který je pořád jen jeden. Tím pádem se nemění termín řádného odečtu. Ten také zůstává stejný, protože je odběrné místo pořád v jedné a té samé distribuční oblasti.

Stejně tak se nemůže stát, že by po změně dodavatele nebyly řešeny havárie v distribuční síti. To je také záležitost provozovatele distribuční soustavy a změna dodavatele na to nemá vliv.

Jak to tedy vlastně funguje – kdo je dodavatel, distributor, provozovatel distribuční soustavy?

Dodavatel jsme například my – Ray Energy a.s. Dodáváme zákazníkům elektřinu nebo plyn. To jim jak my, tak všichni ostatní dodavatelé, dodáváme prostřednictvím sítí, které jsou ve vlastnictví provozovatelů distribučních soustav, zkráceně distributorů.

Zákazníci za veškeré služby dostávají jedno vyúčtování, které zahrnuje jak obchodní složku ceny, tak cenu regulovanou, kterou dodavatelé od zákazníků zinkasují, ale posílají ji následně příslušným distributorům.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Za největší úspěch považujeme to, že nám průběžně přibývají zákazníci, kteří u nás dlouhodobě zůstávají. Předpokládáme, že jsou spokojení a to je naším cílem.

Končíme - aktualizováno