Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Aktuality - Novela energetického zákona

Novela energetického zákona


07.05.2021

Společnost Ray Energy a.s. plně podporuje přijetí navrhovaného znění novely energetického zákona, jehož cílem je učinit přítrž energetickým šmejdům. V energetickém zákoně má být nově definována zprostředkovatelská činnost a všichni zprostředkovatelé budou vedeni v registru Energetického regulačního úřadu. Dosud energetický zákon chránil spotřebitele pouze ve vztahu dodavatel-spotřebitel. Vztah zprostředkovatel-spotřebitel nijak ošetřený nebyl, a právě díky tomu se v této oblasti vyrojilo takové množství nepoctivých zprostředkovatelů, kteří dělají špatné jméno celému odvětví. Novela energetického zákona má zavést např.:

 

  • nemožnost vystavení sankcí spotřebiteli ze strany zprostředkovatele, pokud odstoupí od smlouvy se zprostředkovaným dodavatelem v zákonem stanovených lhůtách
  • možnost odstoupit od smlouvy, i když ji zprostředkovatel za zákazníka uzavře v provozovně dodavatele
  • možnost udělit plnou moc zprostředkovateli pouze na dobu určitou, a to maximálně 6 měsíců

 

Díky výše uvedenému budou zákazníci chráněni proti nejčastějším šmejdským praktikám.

 

Novela nezapomíná ani na nepoctivé dodavatele energií. Smlouvy na dobu určitou nově nebudou moci být uzavřeny na dobu delší, než 36 měsíců. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem budou dodavatelé povinni předat zákazníkům písemně. Nebudou už tak stačit pouhé telefonáty, které řadu zákazníků přivedly do maléru.

 

V Ray Energy tuto novelu vítáme a pevně věříme, že bude přijata v navrhovaném znění. 

Končíme - aktualizováno