Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smluv v oblasti elektroenergetiky u Energetického regulačního úřadu (dále také jen "ERÚ"), a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Informace a užitečné rady z oblasti energetiky naleznete v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energií zveřejněném v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Končíme - aktualizováno