Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Elektřina

Produktové řady

PRO DOMÁCNOST

Ray Standard
pro domácnost

Základní produktová řada, která je určena všem zákazníkům z řad domácností.
Je vhodná jak pro Váš být či dům, tak i chatu nebo garáž.
Ray Kombi
pro domácnost

Tento produkt uvítají všichni, kteří u Ray Energy zaregistrují více než 1 odběrné místo, ať už kombinací elektřiny a plynu či více odběrných míst stejné komodity. Využít ho mohou noví i stávající zákazníci.
Ray SMART
pro domácnost

Při volbě produktu Ray SMART budete vždy vědět, že za elektřinu neplatíte více, než musíte. Cena, kterou za elektřinu zaplatíte, bude vždy kopírovat vývoj na denním trhu.
Cena se určuje hodinově, a to podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodním trhu zajišťovaném operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je dostupná na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Výsledná cena elektřiny je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. U dvoutarifních distribučních sazeb je účtována stejná cena pro vysoký i nízký tarif (dále jen „spotová cena“).
Ke spotové ceně bude připočtena cena za služby obchodu, která činí 150,- Kč/MWh a měsíční poplatek 40,- Kč (uváděno bez DPH).
Ke spotové ceně se připočítávají regulované ceny a daně dle účinných právních předpisů.

PRO FIRMY

Ray Standard
pro firmy

Základní produktová řada, která je určena všem firmám s ročním odběrem do 50 MWh.
Ray Individual
pro firmy

Pro firmy s ročním odběrem nad 50 MWh připravíme individuální cenovou nabídku.
Ray SMART
pro firmy

Při volbě produktu Ray SMART budete vždy vědět, že za elektřinu neplatíte více, než musíte. Cena, kterou za elektřinu zaplatíte, bude vždy kopírovat vývoj na denním trhu.
Cena se určuje hodinově, a to podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodním trhu zajišťovaném operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je dostupná na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Výsledná cena elektřiny je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. U dvoutarifních distribučních sazeb je účtována stejná cena pro vysoký i nízký tarif (dále jen „spotová cena“).
Ke spotové ceně bude připočtena cena za služby obchodu, která činí 150,- Kč/MWh a měsíční poplatek 40, Kč (uváděno bez DPH).
Ke spotové ceně se připočítávají regulované ceny a daně dle účinných právních předpisů.
Vysoké napětí
pro firmy

Cena komodity na hladině VN je každoročně stanovována dle vzorce:
F PXE CZ BL CALL-YY * k * CZK/EUR
přičemž
F PXE CZ BL CALL-YY odpovídá 15. dni v měsíci ukončení obchodování produktu; případně nejbližšímu následujícímu obchodnímu dni
k = 1,19
CZK/EUR odpovídá kurzu ČNB-střed k témuž dni jako hodnota F PXE CZ BL CALL-YY
Končíme - aktualizováno