Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00 česky | english

Aktuality - Důležité informace k dalšímu postupu

Důležité informace k dalšímu postupu


17.11.2021

Vážení zákazníci,

 

rádi bychom shrnuli aktuální situaci a další postup.

 

Prosíme Vás o důkladné přečtení informací, jelikož z důvodu velkého množství individuálních dotazů byste na naši odpověď mohli čekat déle.

 

Odběrná místa plynu budou převedena k dodavatelům poslední instance k 20. 11. 2021. Pokud dojde k podpisu smlouvy s novým dodavatelem obratem po obdržení nabídky, je možné se DPI u plynu vyhnout. Jak Vás již informovali i provozovatelé distribučních soustav.

 

Odběrná místa elektřiny budou převedena k dodavatelům poslední instance k dnešnímu dni, tj. 17. 11. 2021. Po akceptaci nabídky budete z DPI převedeni k novému dodavateli za 10 pracovních dní.

 

Pro co nejkratší setrvání u DPI je nutné na nabídku plynu i elektřiny reagovat rychle. Pokud bude Vaše setrvání u DPI takto krátké, není nutné DPI hradit žádné zálohy. Odběr od DPI bude vyřešen konečným vyúčtováním.

 

Nabídka od nového dodavatele

 • Zašleme Vám ji v průběhu zítřka, 18. 11. 2021
 • Nabídka platí jeden obchodní den – do 15:30 hod.
 • Další den bude nabídka aktualizována a bude možné ji opět potvrdit do 15:30 hod.
 • Pokud si nepřejete aktualizované nabídky obdržet, informujte nás e-mailem
 • Nabídku je možné akceptovat jednoduše elektronicky
 • Pro akceptaci nabídky bude nutné zadat Vaše údaje a údaje o odběrném místě
 • Nabídku obdrží i ti z Vás, kterým ještě nebyly zahájeny dodávky

 

Připravte si následující údaje o odběrném místě elektřiny:

 • EAN odběrného místa
 • Hodnota a počet fází jističe
 • Distribuční sazba
 • Předpokládaná roční spotřeba, a případné rozdělení na VT a NT
 • Adresa odběrného místa

 

U plynu si připravte tyto údaje:

 • EIC kód odběrného místa
 • Předpokládaná roční spotřeba
 • Adresa odběrného místa

 

Údaje o odběrných místech naleznete na smlouvě anebo v posledním vyúčtování. Dále jsou k náhledu v zákaznickém portálu - portal.rayenergy.cz.

 

V případě, že se Vám uvedené údaje nepodaří dohledat, kontaktujte nás e-mailem. Zašleme Vám je.

 

Samoodečty měřidel

 • Samoodečty nahlašujte přímo provozovatelům distribučních soustav
 • Odečet elektřiny proveďte k 17.11.2021
 • Odečet plynu proveďte k 20.11.2021
 • Odečty měřidel je nutné zadat nejpozději do 5 pracovních dnů od výše uvedených termínů!
 • Nutnost nahlášení odečtu se netýká odběrných míst s typem měření A a B, tedy těch, které mají měsíční odečet (zpravidla odběrná místa s instalovanou FVE elektrárnou, odběrná místa připojená na hladině vysokého napětí, odběrná místa s hodnotou jističe nad 80 A)
 • Pokud odečet nenahlásíte, provede je provozovatel distribuční soustavy kvalifikovaným odhadem (jde o standardní postup, který se využívá např. i při změně dodavatele)
 
Odkazy pro samoodečet
 
Elektřina
- Distribuční území EG.D, a.s.: https://www.egd.cz/online-formular-podani-samoodectu
- Distribuční území ČEZ Distribuce, a.s.: https://dip.cezdistribuce.cz/.../samoodecet/autorizace
- Distribuční území PREdistribuce, a.s.: https://www.premereni.cz/.../samoodecet-meridel/elektromer/
Plyn
- Distribuční území EG.D, a.s.: https://www.egd.cz/online-formular-podani-samoodectu
- Distribuční území GasNet, s.r.o.: https://www.mobilnisamoodecty.cz/.../account/login.rails
- Distribuční území Pražská plynárenská distribuce, a.s.: https://www.premereni.cz/.../samoodecet-meridel/plynomer/

 

Konečné vyúčtování

 • Provozovatelé distribučních soustav zpracují Vámi zadané odečty
 • Následně nám provozovatelé distribučních soustav postupně zašlou podklady pro vyúčtování
 • Podklady budeme průběžně zpracovávat a odesílat konečná vyúčtování

 

Platby záloh

 • Platby záloh na účet společnosti Ray Energy pozastavte
 • Již uhrazené zálohy budou zahrnuty do konečného vyúčtování

 

V následujících dnech budeme přednostně odbavovat dotazy týkající se převodu odběrného místa k jinému dodavateli, abychom Vám tento proces co nejvíce usnadnili. Na zbylé dotazy budeme reagovat co nejdříve to bude možné.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Petr Soustružník a Iveta Bicková

Končíme - aktualizováno