Zákaznická linka 800 33 44 55 pondělí až pátek v čase 9:00 - 16:00

Časté dotazy

Co musím udělat, když chci přejít k Ray Energy?

Nejjednodušší způsob uzavření smlouvy je vyplnění online formuláře pro vytvoření nové smlouvy. Pokud byste si nevěděli rady, neváhejte nás zdarma kontaktovat na naši zákaznické lince 800 33 44 55, kde Vám rádi poradíme. Potom stačí již jen jeden podpis a všechno ostatní zařídíme my.

Jak poznám, jestli je Ray Energy opravdu levnější, než můj stávající dodavatel?

Pokud se Vám nechce porovnávat ceníky kolonku po kolonce, můžete využít kalkulačku pro porovnání cen elektřiny a plynu na našich stránkách, kam jednoduše vyplníte ceny nabízené konkurenčním dodavatelem a snadno zjistíte, která nabídka je výhodnější.

Nabídka společnosti Ray Energy se mi nezobrazila v porovnávači cen energií. Proč?

Naše nabídky nenajdete v komerčních internetových porovnávačích, které zpravidla neporovnávají relevantní ceníky. S našimi ceníky však pracuje oficiální porovnávač cen energií Energetického regulačního úřadu, kde jsou nabídky jednotlivých dodavatelů objektivně porovnány.

Na jak dlouho jsou smlouvy uzavírány?

Smlouvy s Ray Energy jsou zpravidla uzavírány na dobu neurčitou. Na přání zákazníka jsme však schopni se domluvit na fixaci ceny na předem stanovené období.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Změna dodavatele závisí na Všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele a na typu smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou:

  • smlouva na dobu neurčitou – u většiny dodavatelů je třeba dodržet standardní tříměsíční výpovědní dobu.
  • smlouva na dobu určitou – obvykle bývá uzavírána na 1 nebo 2 roky a je třeba vědět, zda závazek uplynutím doby končí či zda je třeba před vypršením doby podat výpověď (jinak by totiž mohlo dojít k automatické prolongaci).

Den, kdy Vám skončí dodávka od stávajícího dodavatele, je třeba nám dopředu sdělit, aby mezi dodávkami nevzniklo období bez dodavatele.

Kdy bude docházet k odečtu měřidla v mém odběrném místě?

K odečtům měřidel dochází vždy při změnách v odběrném místě - změna zákazníka, změna dodavatele, změna distribuční sazby apod. V těchto případech se jedná o tzv. mimořádné odečty a stavy měřidel jsou určeny odhadem, případně nahlašuje stavy měřidel k dané změně sám zákazník. Na základě těchto odečtů vznikají mimořádná vyúčtování. Každé odběrné místo má však přidělený termín řádného pravidelného odečtu. Perioda řádného odečtu se se změnou dodavatele/zákazníka/sazby apod. nemění. Řádné odečty provádí a termín odečtu určují provozovatelé distribučních soustav, nikoliv dodavatelé. Proto i po změně dodavatele/zákazníka/sazby budete dostávat řádné vyúčtování ve stejném termínu, jako jste byli zvyklí, a to bez ohledu na to, kdy vzniklo mimořádné vyúčtování.

Musím při změně dodavatele/zákazníka v odběrném místě hlásit stav elektroměru/plynoměru?

Stavy elektroměrů/plynoměrů je vhodné při změně dodavatele či při změně zákazníka v odběrném místě hlásit. Pokud skutečný stav není nahlášen, bude provozovatelem distribuční soustavy ("PDS") proveden odečet odhadem. Ten se však může výrazně lišit od skutečné spotřeby energie (tento rozdíl je následně zohledněn v další odečtové periodě). Proto doporučujeme samoodečet ke dni změny dodavatele provést. Stavy elektroměrů/plynoměrů je možné do 4 dnů od data změny dodavatele nahlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Na jaký účet mám posílat zálohy?

Informace k platbám záloh zasíláme na e-mail uvedený ve smlouvě těsně před zahájením dodávek energií. Číslo účtu s podrobným rozpisem záloh naleznete na druhé stránce přílohy tohoto e-mailu. Pokud ve smlouvě není uveden e-mail, je platební kalendář odeslán prostřednictvím České pošty na trvalou (korespondenční) adresu.

Jako způsob platby záloh jsem si zvolil/a SIPO. Proč tedy musím zaplatit první zálohy převodem z účtu?

Je tomu tak z důvodu, že společnost Ray Energy může zadat žádost o provední SIPO České poště až v momentě, kdy je dokončen proces změny dodavatele u Operátora trhu s energiemi - OTE a.s. Tento proces je dokončen zpavidla až dnem, kdy dojde k zahájení dodávek energií naší společností. Až poté podáváme žádost České poště na zpracování SIPO, která ji v následujícím měsíci zohlední ve Vašem příkazu SIPO. Jelikož společnost Ray Energy požaduje platby záloh do 28. dne měsíce před měsícem spotřeby, první platba, která proběhne přes SIPO, je tak zálohou až na 3. měsíc od začátku odběru energií. Zálohy na první 2 měsíce je tedy nutné uhradit jiným způsobem (bankovním převodem, složenkou nebo vkladem účet společnosti Ray Energy). 

Jak zjistím platnost nízkého tarifu?

Platnost nízkého tarifu je určována provozovateli distribuční soustavy a je zvěřejňována na jejich webových stránkách. 

Distribuční území E.ON Distribuce a.s.

Distribuční území ČEZ Distribuce a.s.

Distribuční území PREdistribuce a.s.

Při změně dodavatele tak nedochází ke změně platnosti nízkého tarifu.

Připojuji úplně nové odběrné místo. Musím první smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu uzavřít s majoritním dodavatelem v oblasti?

Volba dodavatele je vždy na Vás a nezáleží na tom, že se jedná o nové odběrné místo a v jaké distribuční oblasti se nachází.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?

Pojem distributor je zkrácený výraz pro provozovatele distribuční soustavy. Distributoři zajišťují připojení odběrných míst, instalaci měřidel, odečty měřidel apod. Distributora si nelze zvolit - je přidělen automaticky podle toho, ve které distribuční oblasti se odběrné místo nachází. Cena za služby provozovatele distribuční soustavy je dána Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, které se mění zpravidla 1x ročně - vždy k 1. 1. Cenu za služby distribuční soustavy není možné ovlivnit změnou dodavatele, jedná se o tzv. regulované platby.

Dodavatel je ten subjekt, od kterého nakupujete samotnou komoditu - elektřinu nebo plyn, tedy například Ray Energy a.s. Dodavatelé si sami určují cenu, za kterou komoditu prodají. Proto je při porovnání dodavatelů směrodatné porovnávat právě tuto - obchodní - složku ceny.

S dodavatelem zákazníci v drtivé většině uzavírají "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu". Právě díky  sdruženým službám dodávky nemusíte zvlášť platit vyúčtování distributorovi za služby distribuční soustavy a dodavateli za dodávku komodity. Za veškěré služby dodávky elektřiny/plynu dostanete jediné vyúčtování vystavené dodavatelem a jsou v něm zohledněny jak regulované platby, tak obchodní složka ceny. Dodavatel za Vás následně regulované platby odvede provozovateli distribuční soustavy (distributorovi).

Co musím udělat, když chci od Ray Energy odejít?

Stačí nám zaslat výpověď a potom již jen vyčkat do konce tříměsíční výpovědní doby, případně u smluv uzavřených na dobu určitou, na uplynutí sjednané doby.

Co by se stalo, když by společnost Ray Energy měla nějaké problémy a přestala působit na energetickém trhu? Zůstal/a bych bez dodávek elektřiny a plynu?

V žádném případě se Vám nemůže stát, že byste zůstali bez dodávky energií. Ray Energy není jen „dodavatel“, ale je „dodavatelem, který je subjektem zúčtování“ a je tedy systémově zaručeno, že se zákazník nemůže dostat do problémů s dodávkou komodity. Pokud by tedy nastaly nějaké problémy, všichni zákazníci by byli automaticky přiděleni k majoritnímu dodavateli pro danou oblast a na dodávkách elektřiny a plynu by to nijak nepocítili.