T:800 33 44 55

Časté dotazy

Co musím udělat, když chci přejít k Ray Energy?

Nejjednodušší způsob uzavření smlouvy je vyplnění online formuláře pro vytvoření nové smlouvy. Pokud byste si nevěděli rady, neváhejte nás zdarma kontaktovat na naši zákaznické lince 800 33 44 55, kde Vám rádi poradíme. Potom stačí již jen jeden podpis a všechno ostatní zařídíme my.

Jak poznám, jestli je Ray Energy opravdu levnější, než můj stávající dodavatel?

Pokud se Vám nechce porovnávat ceníky kolonku po kolonce, můžete využít kalkulačku na našich stránkách, která ceníky porovná za Vás, a snadno zjistíte, který dodavatel Vám nabídne lepší cenu.

Na jak dlouho jsou smlouvy uzavírány?

Smlouvy s Ray Energy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Změna dodavatele závisí na Všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele a na typu smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou:

  • smlouva na dobu neurčitou – u většiny dodavatelů je třeba dodržet standardní tříměsíční výpovědní dobu.
  • smlouva na dobu určitou – obvykle bývá uzavírána na 1 nebo 2 roky a je třeba vědět, zda závazek uplynutím doby končí či zda je třeba před vypršením doby podat výpověď (jinak by totiž mohlo dojít k automatické prolongaci).

Den, kdy Vám skončí dodávka od stávajícího dodavatele, je třeba nám dopředu sdělit, aby mezi dodávkami nevzniklo žádné okno.

Musím při změně dodavatele hlásit stav elektroměru/plynoměru?

Stavy elektroměrů/plynoměrů není nutné při změně dodavatele hlásit. Pokud skutečný stav není nahlášen, bude provozovatelem distribuční soustavy ("PDS") proveden odečet odhadem. Ten se však může výrazně lišit od skutečné spotřeby energie (tento rozdíl je následně zohledněn v další odečtové periodě). Proto je lepší samoodečet ke dni změny dodavatele provést. Stavy elektroměrů/plynoměrů je možné zaslat buď přímo danému PDS či do 4 dnů od data změny dodavatele na naši e-mailovou adresu info@rayenergy.cz

Na jaký účet mám posílat zálohy?

Informace k platbám záloh zasíláme na e-mail těsně před zahájením dodávek energií. Číslo účtu s podrobným rozpisem záloh naleznete na druhé stránce přílohy tohoto e-mailu.

Jako způsob platby záloh jsem si zvolil/a SIPO. Proč tedy musím zaplatit první zálohy převodem z účtu?

Je tomu tak z důvodu, že společnost Ray Energy může zadat žádost o provední SIPO České poště až v momentě, kdy je dokončen proces změny dodavatele u Operátora trhu s energiemi - OTE a.s. Tento proces je dokončen zpavidla až dnem, kdy dojde k zahájení dodávek energií naší společností. Až poté podáváme žádost České poště na zpracování SIPO, která ji v následujícím měsíci zohlední ve Vašem příkazu SIPO. Jelikož společnost Ray Energy požaduje platby záloh do 28. dne měsíce před měsícem spotřeby, první platba, která proběhne přes SIPO, je tak zálohou až na 3. měsíc od začátku odběru energií. Zálohy na první 2 měsíce je tedy nutné uhradit jiným způsobem (bankovním převodem, složenkou nebo vkladem účet společnosti Ray Energy). 

Jak zjistím platnost nízkého tarifu?

Platnost nízkého tarifu je určována provozovateli distribuční soustavy a je zvěřejňována na jejich webových stránkách. 

Distribuční území E.ON Distribuce a.s.

Distribuční území ČEZ Distribuce a.s.

Distribuční území PREdistribuce a.s.

Při změně dodavatele tak nedochází ke změně platnosti nízkého tarifu.

Co musím udělat, když chci od Ray Energy odejít?

Stačí nám zaslat výpověď a potom již jen počkat do konce tříměsíční výpovědní doby.

Co by se stalo, když by společnost Ray Energy měla nějaké problémy a přestala působit na energetickém trhu? Zůstal/a bych bez dodávek elektřiny a plynu?

V žádném případě se Vám nemůže stát, že byste zůstali bez dodávky energií. Ray Energy není jen „dodavatel“, ale je „dodavatelem, který je subjektem zúčtování“ a je tedy systémově zaručeno, že se zákazník nemůže dostat do problémů s dodávkou komodity. Pokud by tedy nastaly nějaké problémy, všichni zákazníci by byli automaticky přiděleni k majoritnímu dodavateli pro danou oblast a na dodávkách elektřiny a plynu by to nijak nepocítili.